Radio / Communication

  • Inmarsat Fleet broadband 150
  • Telephone via inmarsat Fleet broadband
  • Telephone via GSM Itineris 8 W
  • Fax via Inmarsat M
  • Fax via mobile
  • Intercom system
  • VHF